Support service
×

Handel na cofnięciu


Z reguły rynek podzielony jest na kilka dużych grup, z których każda preferuje własne metody handlu. Trudno powiedzieć, jaki jest dokładnie stosunek przedstawicieli tych czy innych metod. Uważamy jednak, że pomimo całego ryzyka, lwia część rynku jest zajęta przez zwolenników metody handlu na cofnięciu.

Cofnięcie jest nieuniknione, ponieważ rynek nie może być zawsze w fazie wzrostowej lub spadkowej. Po wzroście musi nastąpić spadek i na odwrót. Rynek należy dokładnie przeanalizować przy użyciu różnych elementów w celu określenia punktu na wykresie, w którym nastąpi ewentualne cofnięcie. W tym przypadku z pomocą przyjdzie klasyczna analiza techniczna z jej wieloaspektową różnorodnością wszystkich możliwych elementów.

Jak widać, problem jest dość głęboki. Aby zbudować i wykorzystać jakąkolwiek metodę handlową, konieczne jest posiadanie wystarczającej wiedzy na temat metod analizy rynku. W takim przypadku konieczne jest staranne dobranie zarówno konkretnych elementów analizy technicznej, jak i prawidłowe ustawienie parametrów dla tych elementów.

Cały problem z teorią odbicia polega na tym, że każde odwrócenie przeciwko aktualnemu trendowi może być interpretowane przez tradera jako rollback. Ale w rzeczywistości może dojść do odwrócenia trendu, więc granice tej definicji są dość przejrzyste. Wszystko zależy od Twojego indywidualnego podejścia.

Najprostszą i najbardziej efektywną strategią handlu na cofnięciu jest kupowanie w pobliżu linii wsparcia. Taką linią może być zarówno samodzielnie narysowana linia, jak i średnia ruchoma. Ponadto możesz użyć zarówno jednej średniej ruchomej, jak i ich kombinacji. Zarówno średnie ruchome jak i linie wsparcia są dość dobre w odniesieniu do tej taktyki, więc nie widzimy dużej różnicy w ich stosowaniu. Pozostaje tylko pytanie, który okres ustawić dla średnich ruchomych.

Jeśli spojrzymy na to zagadnienie szczegółowo, to oczywiście każdy trader dąży do osiągnięcia jak największego zysku. Rzecz w tym, że w celu osiągnięcia zysku trader powinien stosować duże interwały. Po pierwsze, da to większe zaufanie do linii wsparcia, a po drugie pozwoli na osiągnięcie większego zysku. A skoro tak, to strategia handlu na dłuższych przedziałach czasowych zasługuje na większą uwagę. Dlatego też przy określaniu parametrów średnich ruchomych warto kierować się wartościami 50 i wyższymi. Każda para walutowa powinna być dostosowana do własnej wartości średnich ruchomych.


Przyjrzymy się teraz elementarnej strategii opartej na wykorzystaniu cofnięć.

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić jest ustalenie zgodności pomiędzy wykresem dziennym i tygodniowym. Weź wykres tygodniowy dowolnej pary walutowej i wyznacz kierunek trendu zgodnie ze średnimi ruchomymi. Parametry średnich ruchomych powinny być ustawione zgodnie z osobliwościami pary walutowej. Załóżmy, że będą one wynosić 50, 100 i 200. Dodatkowo, narysuj linie wsparcia i oporu.

Po drugie, konieczne jest odniesienie trendu tygodniowego do dziennego. Dość często inwestorzy używają poziomów cofnięcia Fibonacciego w tej strategii. Daje to możliwość wyznaczenia zawoalowanej linii wsparcia w przypadku cofnięcia się kursu. Cały problem polega jednak na tym, że pomimo pozornej prostoty tej metody, podejście to jest dość trudne, a handel z wykorzystaniem tej teorii staje się o wiele bardziej skomplikowany.

Trudność polega na określeniu właściwego poziomu odreagowania. Określenie tego poziomu jest warte szczególnej uwagi. Z reguły głębsze linie odreagowania są bardziej wiarygodne, dlatego warto kierować się poziomem odreagowania 62% dla bezpiecznego handlu. Używając tego poziomu, pamiętaj, aby skorelować go ze średnimi ruchomymi, które powinny znajdować się w obszarze tego poziomu.

Po trzecie, pamiętaj, aby do analizy wykorzystać dodatkowe elementy analizy technicznej. W odniesieniu do opisywanej strategii, można użyć wskaźników RSI i Stochasic. Kiedy cena powraca do poziomu wsparcia, warto rozważyć odczyty tych wskaźników, na przykład stochastycznego. Jeśli linia wskaźnika w tym czasie znajdzie się w obszarze wyprzedania, będzie to dobry sygnał nadchodzącego odwrócenia trendu. Ponadto, analiza świecowa działa bardzo dobrze w analizie sytuacji. Mamy na myśli świece japońskie. Bycza świeca na oczekiwanym niskim punkcie cofnięcia również nadaje temu sygnałowi duże znaczenie.


Po czwarte, otwarcie pozycji powinno być dokonane przy zachowaniu wszystkich elementów. Cena powinna osiągnąć poziom wsparcia, Stochasic powinien w tym samym czasie wyjść z obszaru wyprzedania, podczas gdy bycza świeca powinna uformować się w przewidywanym obszarze odwrócenia. Zazwyczaj najbardziej wskazane jest otwieranie pozycji, kiedy mamy potwierdzenie naszego założenia, czyli w tym przypadku byczą świecę.

Ta metoda handlu ma wielu fanów. Jej zaletą jest to, że działa równie dobrze w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym. Innym warunkiem, w którym ta strategia się sprawdza, jest analiza długoterminowych ram czasowych. Oczywiście, nie próbujemy Cię przekonać, że ta metoda jest całkowicie nieefektywna na krótkich okresach, ale mimo to, większość ludzi używa jej w odniesieniu do długiego okresu. W każdym razie, jeśli chcesz użyć tej strategii do handlu intraday, Twoim zadaniem będzie znalezienie optymalnych parametrów, do których wszystkie użyte elementy będą musiały być ustawione.Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""