Support service
×

Jak obliczyć zysk z handlu kontraktami InstaFutures?

Handel kontraktami InstaFutures nie różni się od handlu innymi instrumentami. W każdym razie możesz uzyskać dochód. Możesz kupować lub sprzedawać InstaFutures.
Należy jednak pamiętać, że koszt InstaFutures bezpośrednio zależy od podaży i popytu na rynku.
Kupujący zarabiają, jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia. Zysk jest obliczany w następujący sposób: (0,9999 - cena otwarcia transakcji kupna) * wolumen (w lotach) * 100. Sprzedający tracą tę samą kwotę.
Nie zapominaj, że depozyt zabezpieczający w przypadku kontraktów InstaFutures wynosi 150% maksymalnej straty na transakcji.
Użyć specjalnego kalkulatora, aby dokonać dokładniejszych obliczeń.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""