Support service
×

Jak się oblicza spread na kontraktach InstaFutures?

Spread to różnica między najlepszą ceną kupna (ask) i sprzedaży (bid) tym samym momencie. Należy pamiętać, że cena sprzedaży jest niższa niż cena zakupu.
 
Spread jest niezmienną zasadą handlu na giełdzie, ponieważ kupujący i sprzedający często nie spieszą się ze sprzedażą lub kupnem aktywów. Jednak InstaForex nie pobiera ani nie wpływa na wielkość spreadu na kontraktach InstaFutures.

Jak obliczyć spread?
 
Załóżmy, że chcesz kupić 1 lot na poziomie 0,6525 i składasz zlecenie buy limit na tym poziomie. W ten sposób kształtuje się cena bid. Teraz ktoś inny może sprzedawać kontrakty futures w wolumenie nie większym niż 1 lot. Jeśli inny trader chce sprzedać 1 lota, ale uważa, że ​​cena 0,6525 jest niska, składa zlecenie sell limit, czyli zlecenie na poziomie 0,6550. Tak kształtuje się cena ask. Teraz ktoś inny może kupić kontrakty futures w wolumenie nie większym niż 1 lot.
 
W tym przypadku spread wynosi 25 punktów (0,6550-0,6525).

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""