Support service
×

Ceny kontraktów InstaFutures

Istnieją 2 sposoby handlu kontraktami InstaFutures: transakcje po cenie rynkowej lub zlecenia oczekujące w przypadku, gdy nie jesteś gotowy zapłacić spreadu rynkowego. Trader określa wartość spreadu i składa zlecenie z limitem, które zostanie wyświetlone w arkuszu zleceń.
Traderzy kupują/sprzedają kontrakty terminowe, gdy na rynku pojawia się przeciwstawne zlecenie o podobnej cenie.
Kontrakt InstaFutures może zostać sprzedany, jeśli trader uważa, że ​​jego prognoza się nie sprawdzi i zamierza zachować dotychczasowy zysk lub uniknąć dużych strat, ale tylko przed ich wygaśnięciem.
Należy pamiętać, że wielkość rzeczywistych transakcji klientów InstaForex oraz równowaga między podażą a popytem bezpośrednio wpływają na wartość kontraktów terminowych.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""