Support service
×

Czym jest InstaFutures?

InstaFutures to instrument handlowy opracowany przez firmę InstaForex, który umożliwia traderom zarabianie na zmianach cen pary EUR/USD. Kontrakt futures pozwala inwestorowi spekulować na temat kierunku ruchu pary walutowej pod koniec okresu obowiązywania kontraktu. Cena znajduje się w przedziale od 0,9999 do 0,0001, gdzie 0 oznacza, że prognoza się nie sprawdziła, a 1, że się sprawdziła.

Na przykład, jeśli uważasz, że w momencie zamknięcia tygodnia kurs EUR/USD wzrośnie o 60%, to musisz ustawić cenę na poziomie 0,6.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""