Support service
×

Jakie są zasady handlu kontraktami InstaFutures?

Kontrakt zawiera się na okres 1 tygodnia. Handel rozpoczyna się o godzinie 00:00 (według czasu w platformie handlowej) w poniedziałek i zamyka się o godzinie 21:00 w piątek (według czasu w platformie handlowej). Podczas handlu kontraktami InstaFutures klienci brokera grają przeciwko sobie.
Handel na instrumencie InstaFutures polega na przewidywaniu kierunku ruchu pary EUR/USD do godziny zamknięcia w piątek (21:00) w stosunku do godziny otwarcia kontraktu. Aktualna cena jest ustalana na podstawie podaży i popytu wśród wszystkich uczestników. Trader kupuje parę walutową EUR/USD po aktualnej cenie, jeśli spodziewa się jej wzrostu. I odwrotnie, trader zawiera kontrakt sprzedaży, jeśli zakłada, że ​​para spadnie. Kwota zysku zawsze równa się kwocie straty. Firma pobiera prowizję w wysokości 0,5%. Instrument InstaFutures można sprzedać na tydzień przed datą wygaśnięcia kontraktu, czyli wcześniej niż o 21:00 w piątek. Trader może to zrobić, jeśli uważa, że ​​oczekiwany wynik jest mniej prawdopodobny, więc rozwiązaniem może być realizacja zysku lub straty. Poza tym traderzy mają możliwość wyboru najlepszej ceny dla instrumentu InstaFutures na podstawie danych z arkusza zleceń.

Mechanizm takich transakcji jest następujący:
 
a) Traderzy składają zlecenia oczekujące (zlecenia limitowe) na określonych poziomach.
 
b) Trader N chce natychmiast kupić lub sprzedać instrument InstaFutures i zgadza się z ceną w najbliższych zleceniach oczekujących. Co więcej, kupuje w najlepszej (!) cenie ze wszystkich dostępnych.
 
c) Trader N może zawrzeć transakcję po tej cenie w wolumenie, który nie przekracza całkowitego wolumenu wszystkich oczekujących zleceń po tej cenie.
 
d) Jeśli wolumen jest niewystarczający, transakcja zostanie zawarta po najbliższej cenie innych oczekujących zleceń.
 
Podsumowanie wyników tygodniowej sesji handlowej:
 
Kupujący osiąga zysk, jeśli para EUR/USD zamknie się w piątek po cenie wyższej, niż cena otwarcia w poniedziałek.
Sprzedający osiąga zysk w przypadku, gdy cena zamknięcia jest niższa.
Zysk/stratę oblicza się za pomocą specjalnego kalkulatora.
Instrumenty InstaFutures są przedmiotem obrotu na własnej platformie handlowej firmy InstaForex oraz na platformie MT4, którą można również pobrać na urządzenia mobilne. Platforma MT4 jest dostępna w App Store i Google Play. W platformie MetaTrader 4 kontrakty InstaFutures są oznaczone jako EURUSDweek. Od 4 stycznia 2021 r. dostępny jest handel kontraktami InstaFutures na dłuższej sesji, która trwa jeden miesiąc. Na platformach handlowych są one oznaczone jako EURUSDmonth. Zasady i warunki handlu miesięcznymi kontraktami InstaFutures są takie same jak w przypadku tygodniowych kontraktów InstaFutures.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""