Support service
×

Dlaczego do złożenia zleceń z limitem wymagany jest depozyt zabezpieczający?

Jeśli trader złoży zlecenie z limitem, bieżące zlecenia z limitem blokują depozyt zabezpieczający na koncie, aby umożliwić ich realizację. Odbywa się to po to, aby nie zaśmiecać arkusza zleceń zleceniami, które nie mogą być faktycznie zrealizowane przez tradera. Wielkość lota wynosi 100 kontraktów terminowych. Minimalny kontrakt to 0,01 lota bez żadnych swapów.
Depozyt zabezpieczający w przypadku transakcji kupna jest obliczany w specjalny sposób z uwzględnieniem najwyższego poziomu ryzyka. Na przykład, otwierając pozycję sprzedaży na poziomie 0,2000, trader ryzykuje, że kontrakt InstaFutures zostanie zamknięty na poziomie 0,9999, jeśli jego prognoza się nie sprawdzi. Innymi słowy, straci 100 * 0,1 * (0,999 - 0,2000) ~ 8 USD za każde otwarte 0,1 lota.
 
Dlatego, aby sprzedać 0,1 lota na poziomie 0,2000, potrzebujesz depozytu zabezpieczającego w wysokości co najmniej 8 USD. W celu zmniejszenia ryzyka podczas handlu na platformie handlowej kwota minimalna niezbędna do otwarcia pozycji wynosi 150% kwoty depozytu zabezpieczającego. W powyższym przykładzie minimalna kwota niezbędna do otwarcia pozycji na koncie tradera wynosi: 8 USD * 150% = 12 USD.
Wysokość depozytu zabezpieczającego niezbędna do otwarcia pozycji kupna oblicza się w następujący sposób: 100 * wielkość transakcji (w lotach) * cena rynkowa.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""