Support service
×

Czy naliczane są odsetki w wysokości 13% w stosunku rocznym na kontach MT5?

Obecnie na kontach MT5 naliczane są odsetki w wysokości 6% w stosunku rocznym, ale w najbliższej przyszłości ta liczba zwiększy się do 13%.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""