Support service
×

Jak aktywować usługę swap-free?

Usługę swap-free można aktywować w Gabinecie Klienta w sekcji Ustawienia konta > Dane osobowe.

Należy pamiętać, że transakcje muszą być zamknięte, aby aktywować usługi typu swap-free.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""