Support service
×

Jak zmienić dźwignię finansową?

 Dźwignię finansową można zmienić w Gabinecie Klienta w sekcji Ustawienia konta > Dane osobowe.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""