Support service
×

Jak zmienić dane osobowe?

Dane osobowe można zmienić w Gabinecie Klienta w sekcji Ustawienia konta > Dane osobowe.

W tej sekcji można zmienić adres i datę urodzenia. Należy pamiętać, że pola „Imię i nazwisko” i „Numer telefonu” nie mogą być edytowane w Gabinecie Klienta. W celu edycji tych pól należy skontaktować się z działem Obsługi Klienta pod adresem [email protected] W wiadomości należy podać numer konta i słowo kodowe oraz załączyć skan/zdjęcie dokumentu tożsamości.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""