Support service
×

Jak mogę dodać konto do istniejącego konta?

Możesz dodać konto do istniejącego konta w Gabinecie Klienta w sekcji Dodane konta.

Należy pamiętać, że wszystkie dane konta osobistego (za wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) muszą być całkowicie zgodne: pełne imię i nazwisko, data urodzenia, adres, w tym indeks.

Konta są łączone w celu szybkiego przełączania się pomiędzy nimi. Wszystkie połączone konta otrzymują automatycznie ten sam poziom weryfikacji. Weryfikacja przeprowadzana jest na najwyższym poziomie jednego z dodanych kont. Gdy konto zostanie odłączone od grupy kont, weryfikacja tego konta zostanie zresetowana do poziomu zerowego.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""