Support service
×

Polityka Prywatności

Ochrona prywatności, bezpieczeństwo danych osobowych i finansowych naszych klientów, a także osób odwiedzających tę stronę internetową są dla nas priorytetem. Nie rozpowszechniamy, nie sprzedajemy, nie udostępniamy do użytku tymczasowego ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim bez względu na przyczynę.

Oprócz tego firma Instaforex zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji o klientach podmiotom rządowym lub regulacyjnym w przypadkach przewidzianych prawem. Ponadto InstaForex może dostarczyć niezbędne dane na żądanie sądu jako argumenty w postępowaniach sądowych lub podobnych procesach prawnych, w tym w audytach i dochodzeniach. Możemy również ujawnić Twoje niepubliczne dane osobowe w przypadkach, gdy wyrazisz na to zgodę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Polityce Prywatności InstaForex, wyślij e-mail na adres: [email protected]
Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""