Support service
×

Działania klienta w przypadku zgłoszenia roszczenia dotyczącego kwotowania/transakcji/działania platformy handlowej

Zgodnie z ust. 5 Umowy o ofertę publicznej Instant Trading Ltd, w przypadku wystąpienia sytuacji spornej, Klient może zgłosić roszczenie do Firmy. Firma rozpatrzy go w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia. Roszczenie powinno zostać przesłane e-mailem na adres Działu Operacji Handlowych: [email protected].

Roszczenia złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 
Rozpatrzenie roszczenia Klienta zajmie nie więcej niż 10 dni roboczych:
 
Jeśli roszczenie Klienta zostanie uznane za zasadne, Firma zaakceptuje je i zdeponuje środki na koncie handlowym Klienta w ciągu jednego dnia roboczego.
 
Grupa firm InstaForex postępuje zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką rynkową i polityką wewnętrzną w odniesieniu do roszczeń niewymienionych w niniejszej Umowie.
 
Roszczenie Klienta powinno zawierać:
 
- Imię i nazwisko;
 
- Numer konta;
 
- Data i godzina wystąpienia spornej sytuacji;
 
- Bilet (ticket) spornej sytuacji lub zlecenia;
 
- Opis roszczenia (bez emocji).
 
 
 
 

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""