Support service
×

Jak mogę ukryć wrażliwe dane?

Możesz zakryć część karty bankowej paskiem papieru, pozostawiając widoczne tylko pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry. Pozostała część karty powinna pozostać widoczna. Zrób zdjęcie karty, upewniając się, że wszystkie rogi i krawędzie są dobrze widoczne.
To samo można zrobić z odwrotną stroną karty. Użyj dwóch papierowych pasków, aby zakryć lustrzane odbicie numeru karty (jeśli jest) i kod CVC2/CVV2. Zrób zdjęcie z wyraźnie widocznymi wszystkimi rogami i krawędziami.
Jest inny sposób na zrobienie tego bez pasków papieru. Po prostu zrób zdjęcie swojej karty bankowej, otwórz ją w dowolnym edytorze graficznym i zakryj wrażliwe dane. Dla Twojej wygody podajemy przykład:


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""