Support service
×

Czy dostępne są wpłaty i wypłaty dla niezweryfikowanych kont?

W większości przypadków możesz dokonać wpłaty i wypłaty środków lub przelać je między kontami bez konieczności weryfikacji konta.
 
Niemniej jednak zgodnie z ofertą, której warunki klient akceptuje przy otwieraniu konta handlowego, firma ma prawo żądać potwierdzenia aktualności danych rejestracyjnych. Aby to zrobić, firma może w dowolnym momencie poprosić klienta o dostarczenie elektronicznej kopii dowodu osobistego lub kopii poświadczonej notarialnie.
 
Procedura weryfikacji konta handlowego nie jest obowiązkowa, jeśli klient nie otrzymał prośby o dostarczenie zeskanowanej kopii dokumentów.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""