Support service
×

Jakie są wymagania dotyczące dowodu osobistego przesyłanego do weryfikacji?

Dowód osobisty przesłany do weryfikacji konta musi spełniać następujące wymagania.

1. Kopia musi być kolorowa i wyraźna.

2. Obraz na zdjęciu musi być widoczny w całości (łącznie z narożnikami lub krawędziami laminatu). Częstym powodem odmowy jest ciemne zdjęcie i nieczytelne dane w dowodzie osobistym.*

3. Dowód osobisty musi być zeskanowany z obu stron.

4. Obraz nie może zawierać oczywistych wymazań, zapisów, przekreślonych słów lub innych nieokreślonych zmian.

5. Zdjęcie musi być dobrej jakości.

6. Imię i nazwisko oraz data urodzenia muszą być takie same jak na koncie.

7. Dokument musi być ważny w momencie składania wniosku (termin ważności dowodu osobistego musi wynosić co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o weryfikację) oraz zawierać wszystkie niezbędne pieczęcie i podpisy.

8. Dla dwóch różnych poziomów weryfikacji nie można przesłać tego samego dokumentu. **

9. Dopuszczalne formaty przesyłanych plików: .png, .jpeg, .jpg, .gif oraz .pdf. Rozmiar pliku nie może przekraczać 8 MB, a rozdzielczość musi wynosić co najmniej 400 pikseli.

10. Wielkie litery nie są dozwolone w nazwach kont i profili. Tylko pierwsze litery nazwy muszą być pisane wielką literą.

11. W celu dodatkowej ochrony dostarczonego dowodu tożsamości, na karcie można umieścić półprzezroczysty napis "do weryfikacji" lub "dla InstaForex". Należy pamiętać, że napis musi być naniesiony na pustą część dokumentu i nie może zakrywać danych osobowych. ***

* Nie jest konieczne robienie zdjęć pełnej długości ani do pasa. Aby zrobić dobre zdjęcie, trzymaj dowód osobisty w dłoni na wysokości twarzy lub nieco poniżej. Upewnij się, że palce nie zakrywają danych z dowodu osobistego, a dokument nie zasłania części twarzy. Upewnij się, że miejsce jest dobrze oświetlone. Im wyższy poziom światła, tym wyraźniejsze będzie zdjęcie. Należy również pamiętać, że informacje na dowodzie tożsamości muszą być czytelne od lewej do prawej strony, tzn. nie jest dozwolone odbicie "lustrzane".

** Wymóg ten dotyczy również tej samej strony dowodu osobistego, przewidzianej dla dwóch różnych poziomów weryfikacji. Jednak dwie różne strony tego samego dowodu osobistego mogą być przesłane na dwóch różnych poziomach weryfikacji. Na przykład, jeżeli przednia strona dowodu osobistego jest przeznaczona do weryfikacji pierwszego poziomu, tylna strona może zostać załadowana do weryfikacji drugiego poziomu i odwrotnie. Pomimo tego, że jest to ten sam dokument, takie użycie stron jest wystarczające do weryfikacji.

*** Zgodnie z umową o ofercie publicznej Spółka gwarantuje, że dane osobowe Klienta, a w szczególności dane z dowodu osobistego przekazane przez Klienta są poufne i nie podlegają ujawnieniu.

Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""