Support service
×

Jakie wymagania muszą spełniać przesłane dokumenty?

Wszystkie dokumenty przesłane w celu weryfikacji konta muszą spełniać następujące wymagania:
 
1. Zeskanowana kopia musi być wyraźna i kolorowa.
2. Zeskanowana kopia musi być kompletna i mieć dwie strony.
- Należy zeskanować obie strony dowodu osobistego.
- Jeśli zgodnie z przepisami kraju zamieszkania klienta paszport nie jest zmieniany ani odnawiany po osiągnięciu określonego wieku, ale ma wklejone nowe zdjęcie i/lub wydłużony termin ważności, należy również przesłać kopię takiej strony.
- Jeśli nazwisko klienta w paszporcie jest podane w dwóch językach, ale dane te znajdują się na różnych stronach, należy dostarczyć zeskanowane kopie obu stron.
 
3. Niedozwolone są oczywiste wymazywania, dodawania, wykreślenia lub inne nieuprawnione manipulacje.
4. Zdjęcie musi być wysokiej jakości.
5. Nazwa klienta na koncie musi być identyczna z imieniem i nazwiskiem w dokumencie.
6. Jeden z dokumentów przesłanych do weryfikacji musi potwierdzać adres zamieszkania klienta. Adres podany w danych konta musi być taki sam jak w dokumencie.
7. Przesyłany dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy w momencie składania wniosku o weryfikację oraz być należycie opieczętowany i podpisany.
8. Dokument przesłany do weryfikacji drugiego poziomu musi różnić się od tego przesłanego dla pierwszego poziomu.*
9. W przypadku, gdy konto jest zarejestrowane na osobę prawną, należy przesłać dokumenty potwierdzające rejestrację firmy.**
10. Dokumenty w języku narodowym muszą być przetłumaczone na język angielski i poświadczone notarialnie. Podczas przesyłania należy dodatkowo przesłać zeskanowaną kopię oryginału.
11. Akceptowane typy plików to .png, .jpeg, .jpg, .gif i .pdf. Rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB, rozdzielczość powinna być większa niż 400 pikseli.
12. Elektroniczne wyciągi bankowe i rachunki za media elektroniczne nie są akceptowane do weryfikacji. Wyciągi bankowe mogą być akceptowane, jeśli dokument jest podpisany i zapieczętowany przez urzędników bankowych, a rachunek za media powinien być dołączony do formularza płatności. Jeśli na rachunku za media znajduje się kod kreskowy lub kod QR, nie musisz pobierać potwierdzenia dokonania opłaty.
13. Niedozwolone jest wpisywanie nazwisk/imion dużymi literami. Tylko pierwsze litery nazwiska/imienia mogą być pisane wielką literą.
 
* Wymaganie 8 dotyczy również klientów, którzy przesłali tę samą stronę paszportu na obu poziomach weryfikacji. Wymóg nie dotyczy klientów, którzy przesłali stronę paszportu zawierającą adres zamieszkania wraz ze stroną paszportu zawierającą główne informacje. W przypadku przesłania strony głównej paszportu, potrzebnej do przejścia pierwszego poziomu weryfikacji, strona potwierdzająca adres zamieszkania wystarczy do przejścia weryfikacji drugiego poziomu.
** Jeśli konto handlowe jest otwierane przez osobę prawną, niezbędne jest również przesłanie dokumentów potwierdzających rejestrację firmy i świadectwo udziałowca, aby przejść pierwszy poziom weryfikacji. W przypadku drugiego poziomu weryfikacji należy przedstawić dowód osobisty osoby będącej właścicielem konta.
 
Dokumenty niezbędne do weryfikacji pierwszego poziomu:
 
a) Statut spółki i akt założycielski lub równoważne dokumenty;
b) Dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, świadectwo rejestracji itp.);
c) Rejestr dyrektorów (uchwała zarządu, powołanie dyrektora, zaświadczenie potwierdzające zajmowane stanowisko).
 
Dokumenty niezbędne do weryfikacji drugiego stopnia:
 
a) zeskanowana kopia paszportu osoby, która handluje na koncie (lub dyrektora, jeśli to on handluje);
b) Pełnomocnictwo do dokonywania operacji na koncie handlowym (jeżeli handluje osoba inna niż dyrektor spółki).

Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""