Support service
×

Contul curent (balanță de plăți)

Este diferența dintre suma plăților externe și suma plăților interne. Dacă plățile externe depășesc plățile către alte țări și organizații internaționale, contul curent are un surplus (sold pozitiv). În rest, are un deficit (sold negativ). Un excedent sau reducerea deficitului este un factor favorabil pentru o monedă națională. Are o influență limitată asupra pieței. Raportul contului curent este publicat trimestrial, la jumătatea lunii de publicare la 10:00 EST (New York).

Indicele include 6 grupe de mărfuri:

- alimente

- materii prime și componente industriale

- bunuri de larg consum

- mașini

- echipament instalat

- alte bunuri

Un indicator separat al grupului Balanța de plăți este balanța comercială a Statelor Unite și a Japoniei.


Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Cum ați evalua sprijinul pe care l-ați primit?

Comentarii:

nu este necesar

Feedback-ul din partea dumneavoastră este foarte important pentru noi.
Vă mulțumim că ați acordat timp pentru a completa chestionarul nostru online.

smile""