Support service
×

Ak o rollover požiada PAMM investor, získa PAMM obchodník svoj podiel na zisku, ktorý si vybral PAMM investor?

Áno, keď PAMM investor požiada o rollover, časť tohto zisku sa pripíše na účet PAMM obchodníka.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""