Support service
×

Je možné vybrať bonusové prostriedky vložené na účet PAMM?

Bonus je možné vybrať z účtu PAMM vtedy, keď obchodník uzavrie pozície s celkovým objemom nepriamo úmerným priemernému podielu obchodníka na tomto účte od dátumu, keď bol zaregistrovaný. Vzhľadom na to, že na účty PAMM sa vzťahujú špecifické obchodné podmienky, môžu vzniknúť rozdiely medzi štatistikami bonusov a skutočným objemom vykonaných obchodov potrebných na výber bonusu. Ak chcete vybrať bonus z obchodného účtu, odošlite žiadosť na adresu [email protected]

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""