Support service
×

Ako sa pri investovaní počítajú bonusové prostriedky na účte PAMM investora?

V prípade investovania bonusových prostriedkov sa investovaná suma stále počíta ako bonus na účte PAMM investora (bez ohľadu na zostatok na účte PAMM investora a bez ohľadu na to, či prišiel o celú investíciu na účte PAMM obchodníka alebo jej časť).

V prípade, že celkový objem bonusov pripísaných na účet
PAMM investora ako investícia presiahne 30 % z celkového objemu voľných reálnych prostriedkov na jeho účte po vykonaní investície, časť bonusu rovnajúca sa rozdielu medzi týmito sumami sa zruší (celkový objem vložených bonusov sa počíta bez sumy zrušených bonusov).

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""