Support service
×

What time does InstaForex hold its contests?

GMT+02 used as the standard time for contests and option trading. The transition to summer/winter time is carried out based on US standards - on the second Sunday in March and the first Sunday in November.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""