Support service
×

Aká sviečková cena sa berie do úvahy pri otvorení/exspirácii opcie?

Opcia sa otvára/exspiruje na otváracej cene sviečky.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""