Support service
×

Môžem opciu zrušiť?

Opciu je možné zrušiť najneskôr 3 minúty pred začiatkom obchodu s odpočítaním vo výške 10 % hodnoty opcie. Počas nízkej volatility trhu môžu byť opcie automaticky zrušené s plnou refundáciou rovnajúcou sa hodnote opcie.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""