Support service
×

Môžem opciu zrušiť?

Opciu je možné zrušiť najneskôr 3 minúty pred začiatkom obchodu s odpočítaním vo výške 10 % hodnoty opcie. Počas nízkej volatility trhu môžu byť opcie automaticky zrušené s plnou refundáciou rovnajúcou sa hodnote opcie.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""