Support service
×

Môžu s opciami obchodovať účastníci systému PAMM?

Obchodovanie s opciami nie je v súčasnosti k dispozícii pre obchodníkov v systéme PAMM.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""