Support service
×

Vnútrodenná put opcia

Tento druh opcie vám umožňuje zarobiť na predpokladanom poklese ceny v priebehu dvoch konkrétnych časových období počas dňa. Opčná prémia pre tento typ opcie je pevne stanovená na 1,80. V prípade zisku predstavuje čistý zisk 80% investovaných prostriedkov. 

Príklad: 

Predpokladáte, že pár USD/CHF v čase medzi 12:30 a 12:40 klesne, a kúpite si dennú put opciu v hodnote 300 USD. Ak bude kurz páru USD/CHF o 12:40 nižší ako bol o 12:30, získate  300 * 1,80 = 540 USD, pričom váš čistý zisk bude 540–300 = 240 USD.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""