Support service
×

Vnútrodenná put opcia

Tento druh opcie vám umožňuje zarobiť na predpokladanom poklese ceny v priebehu dvoch konkrétnych časových období počas dňa. Opčná prémia pre tento typ opcie je pevne stanovená na 1,80. V prípade zisku predstavuje čistý zisk 80% investovaných prostriedkov. 

Príklad: 

Predpokladáte, že pár USD/CHF v čase medzi 12:30 a 12:40 klesne, a kúpite si dennú put opciu v hodnote 300 USD. Ak bude kurz páru USD/CHF o 12:40 nižší ako bol o 12:30, získate  300 * 1,80 = 540 USD, pričom váš čistý zisk bude 540–300 = 240 USD.

 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""