Support service
×

Vnútrodenná call opcia

Tento druh opcie vám umožňuje zarobiť na predpokladanom raste ceny v priebehu dvoch konkrétnych časových období počas dňa. Opčná prémia pre tento typ opcie je pevne stanovená na 1,80. V prípade zisku predstavuje čistý zisk 80% investovaných prostriedkov.

Príklad: 

Predpokladáte, že pár EUR/USD v čase medzi 15:30 a 17:00 stúpne, a kúpite si dennú call opciu v hodnote 100 USD. Ak bude kurz páru EUR/USD o 17:00 vyšší, ako bol o 15:30, získate 100 * 1,80 = 180 USD, pričom váš čistý zisk bude 180-100 = 80 USD.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""