Support service
×

Vnútrodenná call opcia

Tento druh opcie vám umožňuje zarobiť na predpokladanom raste ceny v priebehu dvoch konkrétnych časových období počas dňa. Opčná prémia pre tento typ opcie je pevne stanovená na 1,80. V prípade zisku predstavuje čistý zisk 80% investovaných prostriedkov.

Príklad: 

Predpokladáte, že pár EUR/USD v čase medzi 15:30 a 17:00 stúpne, a kúpite si dennú call opciu v hodnote 100 USD. Ak bude kurz páru EUR/USD o 17:00 vyšší, ako bol o 15:30, získate 100 * 1,80 = 180 USD, pričom váš čistý zisk bude 180-100 = 80 USD.

 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""