Support service
×

What is the maximum and the minimum price of an option?

The price of an option ranges from 1 USD to 25 USD.

Please find the minimum and the maximum value for the euro, ruble, and cent accounts in the table below: 

Account currencyMinimum valueMaximum value
USD1 USD25 USD
EUR1 EUR25 EUR
RUB1 RUB25 RUB
US Cent25 US Cent2500 US Cent
EUR Cent25 EUR Cent2500 EUR Cent

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""