Support service
×

Dá sa s opciami obchodovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni?

Služba obchodovania s opciami je k dispozícii v čase od pondelka 00:01 koordinovaného svetového času UTC + 3 h  (prvú opciu možno otvoriť o 00:04 UTC + 3) do piatka 23:50 UTC + 3 (posldnú opciu možno otvoriť o 23:49 UTC + 3).

Počet opcií, ktoré v rámci dňa možno kúpiť, nie je obmedzený.

Opcie s exspiráciou možno kupovať nonstop.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""