Support service
×

Čo v prípade, ak sa cena medzi otvorením a zatvorením opcie nezmení?

V prípade, že cena vybraného obchodného nástroja bude v čase otvorenia a v čase uzavretia opcie rovnaká, považuje sa opcia za stratu, pretože nie je splnená podmienka rastu ani poklesu hodnoty.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""