Support service
×

Čo v prípade, ak sa cena medzi otvorením a zatvorením opcie nezmení?

V prípade, že cena vybraného obchodného nástroja bude v čase otvorenia a v čase uzavretia opcie rovnaká, považuje sa opcia za stratu, pretože nie je splnená podmienka rastu ani poklesu hodnoty.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""