Support service
×

Aký je minimálny čas medzi otvorením a zatvorením opcie?

V prípade vnútrodenných opcií môžete nastaviť termín exspirácie (vypršania platnosti) od 1 minúty.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""