Support service
×

Aký je minimálny čas medzi otvorením a zatvorením opcie?

V prípade vnútrodenných opcií môžete nastaviť termín exspirácie (vypršania platnosti) od 1 minúty.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""