Support service
×

Balance of trade

Balance of trade is the difference between the monetary value of exports and imports of a nation's exports and imports over a certain time period. The trade balance can be positive and negative.

If a country’s imports exceed exports, it has a trade deficit or negative trade balance. That is, a country imports (or buys) more goods and services from other countries than it exports (or sells) internationally. Such countries are import-driven.

Conversely, if a nation exports more goods and services than it imports, a nation has a balance of trade surplus or positive trade balance. Such countries are export-driven.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""