Support service
×

โบนัสจะถูกยกเลิกจากบัญชีของนักลงทุน PAMM ได้อย่างไร?

หากนักลงทุน PAMM ถอนเงินออกจากบัญชีของเขา โบนัสส่วนหนึ่งของโบนัสที่รวมอยู่ในการลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิด stop out จะถูกยกเลิก


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""