Support service
×

วิธีการตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน One Million Option เป็นอย่างไร?

1. เจ้าของเงินฝากที่มากที่สุดจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ 


2. หากผลการแข่งขันพบว่าผู้เข้าแข่งขันสองคนมีคะแนนเท่ากัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดตำแหน่งให้กับผู้เข้าร่วมทั้งสองนี้ด้วยตนเอง 


3. ผู้ชนะการแข่งขันให้ความยินยอมในการเผยแพร่ชื่อ-นามสกุลของตัวเขา 


4. ผู้เข้าร่วมคนนึงและคนเดียวกันไม่สามารถรับรางวัลสองครั้งภายในหนึ่งเดือนได้ กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันชนะมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนสายของรางวัลจะพิจารณาตามตำแหน่งที่ผู้เข้าร่วมนี้ได้รับ


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""