Support service
×

วิธีการตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน One Million Option เป็นอย่างไร?

1. เจ้าของเงินฝากที่มากที่สุดจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ 


2. หากผลการแข่งขันพบว่าผู้เข้าแข่งขันสองคนมีคะแนนเท่ากัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดตำแหน่งให้กับผู้เข้าร่วมทั้งสองนี้ด้วยตนเอง 


3. ผู้ชนะการแข่งขันให้ความยินยอมในการเผยแพร่ชื่อ-นามสกุลของตัวเขา 


4. ผู้เข้าร่วมคนนึงและคนเดียวกันไม่สามารถรับรางวัลสองครั้งภายในหนึ่งเดือนได้ กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันชนะมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนสายของรางวัลจะพิจารณาตามตำแหน่งที่ผู้เข้าร่วมนี้ได้รับ


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""