Support service
×

ผลการแข่งขัน One Million Option จะถูกนำเสนออกมาเมื่อใด?

1. การให้คะแนนจะเกิดขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างการแข่งขันทั้งหมด 


2. ผลการประกวดจะออกมาภายใน 14 วันหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมด


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""