Support service
×

ราคาสูงสุดและต่ำสุดของออปชั่นคือเท่าใด?

ระยะราคาของออปชั่นมีตั้งแต่ 1 USD ไปจนถึว 1,000 USD

สามารถรับชมราคาสูงสุดและต่ำสุดของบัญชียูโร,รูเบิลและเซ็นต์ได้จากคารางด้านล่างนี้

บัญชีสกุลเงินราคาขั้นต่ำราคาขั้นสูง
USD1 USD1000 USD
EUR1 EUR1000 EUR
RUB30 RUB15000 RUB
US centy100 US Cent50000 US Cent
EUR centy100 EUR Cent50000 EUR Cent

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""