Support service
×

ค่าตอบแทนของหุ้นส่วนพันธมิตรจะได้รับจากการเทรดออปชั่นเป็นเท่าไหร่?

หุ้นส่วนได้รับ 4% ตามมูลค่าออปชั่นตอนนั้นหลังจากที่มีการซื้อออปชั่น


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""