Support service
×

บทที่ 4. ประเภทของการซื้อขายฟอเร็กซ์

แนวคิดของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเงื่อนไขทางการเงิน เราจัดประเภทของตลาดโลหะมีมูลค่า, ตลาดเครดิต, ตลาดหุ้นและตลาดฟอเร็กซ์ เป็นตลาดการเงินที่มีตราสารการเงินเป็นเป้าหมายในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะตราสารการเงินที่ใช้ในตลาดฟอเร็กซ์ ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราฟอเร็กซ์เป็นข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายที่จะซื้อสกุลเงินหนึ่งกับการขายสกุลเงินอื่นๆ ธุรกรรมดังกล่าวมีวันที่และราคาที่แน่นอน ธุรกรรฟอเร็กซ์แตกต่างกันไปตามวันที่เงินเข้าบัญชี (วันที่รายการแสดงผล) ดังนั้นธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบสปอตและธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบฟอร์เวิร์ด

สัญญาฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมแบบสปอต ตามกฎแล้ววันทีแสดงผลมูลค่าของการซื้อขายแบบสปอตคือวันทำการที่สองหลังจากปิดธุรกรรม เงื่อนไขดังกล่าวมีความสะดวกมากสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดเนื่องจากมีเวลาเพียงพอในการจัดการกับเอกสาร ตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ราคาซื้อขายแบบทันทีที่เรียกว่าตลาดสปอต เป็นตลาดที่มีการจ่ายเงินทันที

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของการชำระเงินร่วมกันสำหรับการทำธุรกรรมแบบทันทีเหมาะสมกับนักลงทุนรายใหญ่ สำหรับนักลงทุนเอกชน (ลูกค้าของบริษัทนายหน้าหลายแห่ง) ที่ทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่นักลงทุนคลิกที่ปุ่ม สำหรับธุรกรรมดังกล่าววันที่มาของมูลค่าไม่สำคัญ เนื่องจากบัญชีลูกค้าจะแสดงถึงการซื้อขายปัจจุบันในตลาดฟอเร็กซ์

ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบล่วงหน้ารวมทั้งฟิวเจอร์ส, ออปชั่นและสว็อป มันถูกเรียกอีกอย่างว่าอนุพันธ์ ตราสารการเงินดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับด้านธุรกิจเนื่องจากมันช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา สำหรับนักลงทุนเอกชนที่ต้องการทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ ตราสารเงินเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญมากนัก อย่างไรก็ตามเราจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตราสารเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจภาพรวม

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกปิดระหว่างเจ้าของสัญญาภายใต้เงื่อนไขที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินจำนวนหนึ่ง ตามราคาและวันที่ตกลงกัน (วันที่ชำระบัญชี) ข้อตกลงจะถูกปิดโดยไม่คำนึงถึงราคาปัจจุบัน (หรือสปอต)

ตัวอย่างเช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีประโยชน์เมื่อบริษัทของรัสเซียวางแผนที่จะซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศในราคาที่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ลองจินตนาการว่าบริษัทนี้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะปิดสัญญา แต่คาดการณ์ว่าเงินรูเบิลจะถูกโอนไปยังบัญชีชำระภายในหนึ่งเดือน นอกจากนั้นบริษัทยังคาดการณ์ว่าอัตราดังกล่าวจะเข้าสู่พื้นที่แดนลบสำหรับบริษัท นั่นคือ USD จะเติบโตขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ควรสรุปสัญญาล่วงหน้ากับธนาคารในการซื้อจำนวนเงินที่จำเป็นของ USD โดยมีวันที่ชำระบัญชีหนึ่งเดือนและในราคาที่ทำกำไรให้กับบริษัท ตามปกติแล้วอาจมีความยากลำบากในการหาผู้ดูแลสัญญาเนื่องจากธนาคารต่างก็คาดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้น

ในอีกด้านหนึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงต่ำกว่า แต่ในทางกลับกันอาจนำไปสู่การสูญเสียกำไร หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง บริษัทจะเสียโอกาสในการจ่ายค่าอุปกรณ์น้อยลง

ไม่เหมือนกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์สมีวันครบกำหนดมาตรฐานและปริมาณสกุลเงินแบบคงที่ ด้วยคุณสมบัตินี้จึงสามารถขายเป็นหลักทรัพย์ทั่วไปได้ มีการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดฟิวเจอร์ส เวลาโดยเฉลี่ยของการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือราวๆสามเดือน

ออปชั่นคล้ายกับฟิวเจอร์ส แต่การซื้อขายออปชั่นมีความเสี่ยงน้อยกว่า ดังนั้นหากคุณซื้อฟิวเจอร์ส คุณจะต้องปิดการซื้อขายตามเงื่อนไขตามแต่ตกลงกัน ถ้าคุณซื้อออปชั่น คุณสามารถปฏิเสธที่จะปิดการซื้อขายได้ มีการซื้อขายออปชั่นในตลาดออปชั่น

สัญญาแลกเปลี่ยนคือข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายในการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า  ตัวอย่างเช่น บริษัทซื้อเงินจากธนาคาร 1,000 ดอลลาร์เพื่อรูเบิลในราคาสปอต พร้อมกับความรับผิดในการขาย 1,000 ดอลลาร์สำหรับรูเบิลกลับไปยังธนาคารในหนึ่งเดือนที่ราคาสปอต โดยจะอยู่ในตลาดฟอเร็กซ์ในหนึ่งเดือน สัญญาแลกเปลี่ยนเป็นสัญญาที่กำหนดขึ้นมาเอง ดังนั้นจึงไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ในบรรดาข้อตกลงฟอเร็กซ์ (ตราสารการเงิน) การทำธุรกรรมแบบทันทีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""