Support service
×

การทำธุรกรรมที่เสร็จสิ้น

ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ประกอบด้วยการซื้อขายที่ตรงข้ามกันสองรายการที่มีปริมาณเท่ากัน (การเปิดและการปิดสถานะ) กล่าวอีกนัยหนึ่งตำแหน่งซื้อจะตามมาด้วยตำแหน่งขายและในทางกลับกัน


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""