Support service
×

แนวเส้น Fractal

Fractal  เป็นคำที่แสดงถึงรูปทรงเรขาคณิตที่มีความคล้ายคลึงกันในตัวเอง โดยเป็นการก่อตัวขึ้นมาจากหลายส่วนในกราฟแล้วแต่ละส่วนก็มีความคล้ายกับรูปทรงโดยรวม หากมอง fractal ในภาพรวมก็จะมีส่วนคล้ายกับตำแหน่งของ Euclidean  หลังจากที่มีพื้นที่เมตริกที่เป็นเศษส่วน (จากมุมมองของ Minkovskiy หรือ Housedorf) หรือมิติของเมตริกที่มากกว่าส่วนที่ปรากฎออกมา 


สิ่งที่ควรพูดถึง “fractal” คือมันไม่ได้เป็นเพียงคำศัพท์ด้านคณิตศาสตร์และไม่มีส่วนเกี่ยวกับกับคำนิยามในทางคณิตศาสตร์อีกด้วย

มันสามารถใช้ต่อเมื่อรูปทรงที่พบมีลักษณะดังต่อไปนี้:1.มีโครงสร้างไม่โดดเด่นในทุกระดับ ที่แสดงถึงความแตกต่างจากรูปทรงที่ก่อตัวขึ้นมาอย่างดีเยี่ยม (ตัวอย่างเช่นวงกลม,วงรีที่มีรูปร่างแตกต่างออกไป) หากพวกเราพิจารณาถึงส่วนรูปทรงที่ก่อตัวขึ้นมาอย่างดีเยี่ยมเพียงเล็กน้อยในกราฟระยะเวลาที่กว้าง มันจะมีทุกเส้นที่สมมาตรกัน สำหรับ fractal นั้นการเพิ่มขนาดไม่ได้ทำให้เกิดความเรียบง่าย พวกเราจะดูที่รูปทรงที่ซับซ้อนในทุกระดับ 


2.มันความเหมือนในตัวเองหรือใกล้เคียงมากที่สุด 


3.มีข้อแตกต่างในมิติเมตริกหรือมิติเมตริกที่มากกว่าพื้นที่ที่ปรากฎออกมา 


4.มันสามารถถูกสร้างขึ้นมาจากการใช้ซ้ำๆ 


รูปทรงในธรรมชาติหลายอย่างมีคุณสมบัติของ fractal  อยู่อย่างเช่นชายหาด, ก้อนเมฆ, รูปทรงยอดต้นไม้, ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบถุงลมเพื่อการหายใจของทั้งมนุษย์และสัตว์


Fractals โดยเฉพาะแนวแฟลตเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นส่วนประกอบของความงามและความเรียบง่ายของการก่อรูปร่างจากการใช้งานทางคอมพิวเตอร์                             
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""