Support service
×

ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI)

ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างและเงินเดือนและผลประโยชน์การว่างงาน มันสามารถใช้งานเป็นตัวบ่งชี้พัฒนาการของเงินเฟ้อในเศรษฐกิจของประเทศ ดัชนี ECI เป็นหนึ่งในดัชนีที่ธนาคารกลางสหรัฐติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่ดำเนินนโยบายการเงิน เรียกอีกอย่างว่า“ ตัวบ่งชี้ที่ชื่นชอบของ Alan Greenspan” ระหว่างการคาดการณ์ต่ออัตราดอกเบี้ยที่สำคัญที่พุ่งสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นในดัชนี ECI มีส่วนช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น มันใช้สำหรับการคาดการณ์ระยะกลางและระยะยาว รายงานดัชนี ECI ออกมาในรายไตรมาสหลังจากวันที่ 20 ของเดือนที่นำเสนอออกมาเวลา 08:30 น. EST


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""