Support service
×

การไหลเข้าของการลงทุน

การลงทุนโดยตรงและการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอต่างประเทศ


ตัวบ่งชี้แสดงปริมาณการลงทุนที่เข้ามา มีการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในพอร์ตโพลิโอต่างประเทศ ในกรณีแรกพวกเรากำลังพูดถึงการลงทุนต้นทุนที่ให้สิทธิ์ตามความต้องการของนักลงทุน กรณีที่สองนักลงทุนทำกำไรได้ด้วยใช้ทุนส่วนตัว (ส่วนแบ่ง) ตัวบ่งชี้แสดงแนวโน้มเชิงบวกและเชิงลบในการไหลเข้าไปยังเศรษฐกิจของประเทศ ในกรณีแรกมันถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีต่อสกุลเงิน ในทางตรงกันข้ามหากการไหลเวียนเข้าลดลง มันจะเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินในประเทศ 
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""