Support service
×

การขอรับสวัสดิการว่างงาน

ตัวบ่งชี้จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานแสดงการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ต่อจำนวนคำขอรับสวัสดิการจากการว่างงาน รายงานออกมาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 08:30 น. ตาม EST ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงสถานการณ์ของตลาดที่แท้จริงเสมอไป ข้อมูลบางครั้งมีการบิดเบือนความจริงจากปัจจัยระยะสั้น อย่างเช่นวันหยุดของรัฐบาลกลางและวันหยุดของประเทศ ดัชนีสามารถแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้การจ้างงาน Non Farm Payrolls ถัดไปอาจเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่นหากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องภายในหนึ่งเดือน การจ้างงานแบบ Non Farm Payrolls ก็น่าจะอยู่ในระดับสูง ดัชนีนี้มีผลต่อตลาดน้อยที่สุด จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลงถือเป็นปัจจัยที่ดีสำหรับการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""