Support service
×

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการ (PMI)

ตัวเลข PMI ด้านบริการแสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถามของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อด้านบริการ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประมาณการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ ตัวเลขที่น้อยกว่า 45-50 บ่งบอกถึงจังหวะการพัฒนาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ลง บ่อยครั้งที่ปริมาณของดัชนีนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยามากกว่าจากสถานการณ์ที่แท้จริง กระบวนการใช้บริการมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่ค่อนข้างคงที่ นั่นคือเหตุผลที่สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของดัชนีนี้ ดังนั้นจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อเท็จจริงนี้เมื่อมีการวิเคราะห์ดัชนี ดัชนีจะออกมาในวันแรกของทุกเดือนในเวลา 10.00 น. EST และตามเวลานิวยอร์ก หนึ่งวันหลังจากการนำเสนอดัชนี ISM มันจะมีผลยับยั้งต่อตลาด การเติบโตของดัชนีเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่ออัตราเงินดอลลาร์สหรัฐ


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""