Support service
×

ดัชนีตัวชี้วัดชั้นนำ

มันเป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดอย่างเช่นคำสั่งซื้อจากโรงงาน, การขอรับสวัสดิการของผู้ว่างงาน, อุปทานเงิน, การทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์, ใบอนุญาตการก่อสร้าง, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดัชนีนี้ถือว่าเป็นการกำหนดพัฒนาการทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าหากตัวบ่งชี้อยู่ในโซนติดลบติดต่อกัน 3 เดือน มันแสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว ดัชนีตัวบ่งชี้ชั้นนำมีผลกระทบอย่างจำกัดต่อตลาด เนื่องจากมีการเผยแพร่ในรอบหนึ่งเดือนหลังจากรอบเวลารายงาน เมื่อตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ได้ถูกนำเสนอออกมาแล้ว


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""