Support service
×

อัตราการว่างงาน

อัตราการว่างงานแสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้ว่างงานต่อประชากรวัยทำงานทั้งหมด มันออกมาพร้อมกับรายงานการจ้างงานแบบ Non Farm Payrolls และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด โดยปกติการวิเคราะห์อัตราการว่างงานจะนำเสนอพร้อมกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตัวอย่างเช่นจำนวนงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นนอกภาคเกษตรพร้อมกับการเพิ่มขึ้นในอัตราการว่างงานแสดงถึงการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคเกษตรของเศรษฐกิจเป็นต้น ระหว่างที่มีการคาดการณ์ต่อการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญ มูลค่าของมันที่ลดลงทำให้สกุลเงินของประเทศเพิ่มขึ้น สัญญาณซื้อขายคือการเปลี่ยนแปลงใน 0.1%


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""