Support service
×

กราฟ Kagi

กราฟ Kagi เป็นกราฟเชิงเส้น มันเกิดจากเส้นที่มีความกว้างต่างกันทั้งเส้นหนาและบาง กราฟ Kagi ถูกนำมาใช้ในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ในยุค 70 ของศตวรรษที่ XIX กฎการพล็อตกราฟมีความคล้ายคลึงกับกราฟ Point and Figure โดยขั้นตอนต่อไป (เส้นแนวนอนถัดจากเส้นแนวตั้ง) จะถูกวาดขึ้นหลังจากมีการบันทึกการกลับตัวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ (กราฟราคาลงจากจุดสูงสุดหรือการพุ่งขึ้นจากระดับต่ำจนทะลุค่าฐานสุทธิ) ในด้านล่างมีกราฟราคาวันและกราฟ Kagi ที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้นมา 5) จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าการลดลง ซึ่งปรากฏออกมาในวันที่ 9 และวันที่ 16 ทำให้เกิดการย้อนกลับของราคาที่ไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ในกราฟ Kagi 

ถ้าเส้นทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ มันจะกลายมาเป็นเส้นหนาหรือบางตามลำดับ 


ภาพที่ 1. กราฟ Kagi

กราฟตามนี้แสดงถึงลำดับของจุดสูงและจุดต่ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ชุดของจุดสูงและจุดต่ำที่ลดลงแสดงถึงแนวโน้มขาลง สัญญาณซื้อจะปรากฏขึ้นมาเมื่อเส้นบางเปลี่ยนเป็นเส้นหนา และสัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นหนาเปลี่ยนเป็นเส้นบาง 

การวิเคราะห์กราฟ Kagi คล้ายกับการวิเคราะห์กราฟแบบดั้งเดิม มีการแยกระดับแนวรับและแนวต้าน, เส้นแนวโน้มจะถูกพล็อตลงไปและมีการกำหนดการย้อนกลับของตลาด

รูปแบบการย้อนกลับโดยทั่วไปบนกราฟ Kagi - Double Windows และ Three Buddha - แสดงออกมาด้านล่าง ภาพที่ 2. กราฟ Double Window ในระดับสูงและระดับต่ำ 
ภาพที่ 3. กราฟ Three Buddha และ Reversal Three Buddha patterns.


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""