Support service
×

ฮิสโตแกรมแจกแจงความถี่และปริมาณ


รูปที่ 1 กราฟเส้นของการแจกแจงราคาด้วยความถี่และปริมาณ 

มันพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการใช้งานกราฟราคาแบบปกติในร่วมกับกราฟแท่งแสดงการแจกแจงความถี่และปริมาณ แต่ละส่วนของกราฟแสดงระยะราคาของตนเอง 

ความสูงของหน่วยเป็นสัดส่วนกับจำนวนวัน ที่การเทรดในราคาของระยะนั้นเกิดขึ้น ความสูงของหน่วยในกราฟแท่งของการแจกแจงราคาตามปริมาณมีสัดส่วนตามปริมาณโดยรวมของการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นในราคาจากระยะที่กำหนด รูปที่ 1 แสดงการผสมผสานของกราฟราคาและปริมาณพร้อมกับกราฟแท่งของการแจกแจงราคาตามความถี่และปริมาณ 

โครงร่างตลาดของ Steidlmayer

เทคนิคของคุณ  P. Steidlmayer สามารถใช้เพื่อธิบายแนวทางได้ดังต่อไปนี้ ทุกๆระยะเวลา 30 นาทีจะตรงกับตัวอักษรในตัวมันเอง เมื่อมุ่งหน้าถึงระดับราคานั้นภายในระยะเวลา 30 นาทีที่เส้นของตนเองในกราฟสอดคล้องกัน ส่วนแสดงจะเพิ่มเข้ามาในเส้นนี้ เส้นที่ยาวที่สุดแสดงระยะราคาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในวันที่ซื้อขาย 

เมื่อมีการพล็อตกราฟลงมา พวกเราต้องกำหนดตัวแปรดังต่อไปนี้ ระยะเวลาเฉพาะอย่างครึ้งชั่วโมง, หนึ่งชั่วโมง, 15นาทีหรือ5นาที ระดับเวลาระหว่างระดับราคาสำคัญคือการเปิดหรือแนกวึ่งกลาง, ระดับและช่วงเวลาที่มีการวิเคราะห์ 


รูปที่. 2. โครงร่างตลาด

เมื่อราคาเปลี่ยน ยิ่งมีตัวอักษรออกมายิ่งขึ้นจึงทำให้ภาพของกราฟแท่งเด่นชัดมากขึ้น เมื่อราคาตามแนวโน้ม โครงร่างตลาดจะถูกยืดออกไป
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""