Support service
×

ต้องมีลายเซ็นที่ด้านหลังบัตรด้วยหรือไม่?

ใช่ ต้องมีลายเซ็น กรุณาลงลายเซ็นในบัตรของคุณก่อนถ่ายภาพและส่งไปยัง InstaForex เว้นแต่คุณได้ดำเนินการไปแล้ว มิฉะนั้นเราจะต้องปฏิเสธคำขอของคุณสำหรับการยืนยันบัตรธนาคาร


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""